Home / наука / Природні науки / ЩО таке дисоціація солей

ЩО таке дисоціація солей

Що таке дисоціація солей </a>

Під терміном «електролітична дисоціація» розуміють процес розпаду речовини, яка проводить електричний струм, на іони.

Цей процес може проходити як в розчинах, так і в розплавах речовини.


Дисоціації піддаються кислоти, основи, солі. Більшість солей є сильними електролітами. Це означає, що їх розчини або розплави добре проводять електричний струм, завдяки утворення великої кількості заряджених частинок - іонів.

Який механізм дисоціації солей в розчинах або розплавах

Уявіть, що буде з добре знайомої всімлюдям кухонною сіллю, якщо її кристали розплавити або кинути в воду. Ця речовина має структуру іонної кристалічної решітки. При розплавленні теплова енергія призведе до того, що коливання іонів у вузлах решітки багаторазово посиляться, в результаті чого зв'язку між сусідніми іонами почнуть руйнуватися. З'являться вільні іони. І цей процес при продовженні нагріву триватиме до повного руйнування кристалічної решітки. Аналогічний механізм руйнування буде і при розчиненні кристалів кухонної солі у воді, тільки замість теплової енергії тут діють молекули води, як би «розтягують» кристали на окремі частки.
Вперше теорія електролітичноїдисоціації булависунута двома хіміками - Арреніус і Оствальдом в кінці XIX століття. Саме за допомогою дисоціації описують властивості солей, а також підстав і кислот. Кислі та основні солі проходять дисоціації поступово, наприклад, KHSO4 = K ^ + + HSO4 ^ -

Які особливості дисоціації солей

При дисоціації солей утворюються позитивнозаряджені катіони металів (або катіон амонію), а також негативно заряджені катіони кислотних залишків. Процес дисоціації йде в залежності від того, яка сіль піддається розчиненню або розплавлення (середня, кисла або основна).
Якщо сіль середня (тобто, утворена кислотою, в молекулах якої все катіони водню заміщені катіонами металу, або амонію), дисоціація відбувається за такими схемами, в одну стадію:
КNO3 = K ^ ++ NO3 ^ -
Na2SO4 = 2Na ^ ++ SO4 ^ 2
Кислі та основні солі дисоціюють в кількастадій. Кисла сіль (тобто утворена кислотою, катіони водню якої заміщені в повному обсязі) спочатку втрачає металевий іон, а потім відщеплюється катіон водню. наприклад:
NaHSO4 = Na ^ ++ HSO4 ^ -
HSO4 ^ - = H ^ ++ SO4 ^ 2
У основних же солей (тобто освічених лугами, у яких не повністю заміщені гідроксил-групи), спочатку отщепляются кислотні залишки, а потім ВІН ^ - -іони. наприклад:
Cu (OH) Cl = Cu (OH) ^ ++ Cl ^ -
Cu (OH) ^ + = Cu ^ 2 ++ OH ^ -

ЩО таке дисоціація солей was last modified: Червень 21st 2017 by douxiasd
It is main inner container footer text