Home / Краса / Популярне / Як ділити прибуток

Як ділити прибуток

/
74 Views

Як ділити прибуток</a>

Прибуток являє собою перевищення доходів надвитратами на виробництві від продажу будь-яких товарів і послуг. Це один з найбільш важливих показників фінансових результатів у господарській діяльності підприємств.

Він обчислюється в формі різниці між виручкою від реалізації вироби та сумою витрат певних факторів виробництва в грошовому вираженні.

Інструкція

    1

Прибуток можна ділити на загальну (валову), чисту,бухгалтерську та економічну. Валова (загальна, балансова) прибуток є різницею між продажем і собівартістю реалізованого товару або послуги. Для роздрібної торгівлі загальний прибуток - це виручка за вирахуванням вартості всієї проданої продукції.

    2

Чистий прибуток являє собою частинубалансового прибутку фірми, що залишається в її розпорядженні після сплати податків, відрахувань, зборів та інших необхідних платежів до бюджету. Ця прибуток застосовується для збільшення оборотних коштів компанії, формування резервів, фондів і реінвестицій у виробництво.
Виходячи з обсягу чистого прибутку нараховуються дивіденди акціонерам підприємства. При цьому її обсяг залежить на пряму від валового прибутку, а також величини податків.

    3

Бухгалтерська прибуток визначається як різниця між доходами від продажу (сумою реалізації) і витратами (витратами) фірми.

    4

Економічна прибуток є частиною чистоїприбутку, що залишається у організації після вирахування всіх вироблених витрат, включаючи альтернативні витрати при розподілі капіталу власника. При цьому, в разі від'ємного значення величини економічного прибутку існує варіант відходу компанії з ринку. Її можна визначити як різницю між рентабельністю значення вкладеного капіталу і його середньозваженої вартістю, помноженої на його ж величину.
Даний вид прибутку дозволяє порівнятирентабельність вкладеного капіталу фірми з мінімально необхідної прибутковістю для виправдання очікувань інвесторів, а також висловити отриманий результат різниці в грошових одиницях.

    5

Від показника, що виражає бухгалтерський прибуток,економічний прибуток відрізняється лише тим, що при її визначенні враховується вартість всіх довгострокових і інших процентних зобов'язань. Тобто бухгалтерський прибуток є більше економічної на величину альтернативних витрат або витрат відкинутих можливостей.

Як ділити прибуток was last modified: Травень 21st 2017 by jalbaynb
It is main inner container footer text