Рубрика: Бюджетування

В умовах ринкової економіки між підприємствамишироко застосовується спосіб кооперації. Він полягає в тому, що одне підприємство на певних умовах передає іншому підприємству свої матеріали або напівфабрикати ...

Підприємці та підприємства, які застосовуютьспрощену систему оподаткування, повинні щорічно подавати відомості про середньооблікової чисельності працівників, декларацію по єдиному податку в зв'язку із застосуванням ССО і завіряти книгу ...

Сегментація ринку і визначення цільових сегментів- одна з ключових завдань маркетингу. Це дозволяє сконцентрувати зусилля компанії на стратегічно важливому напрямку бізнесу і підвищити ефективність маркетингової політики.

Фінансова грамотність - найважливіша якістьпідприємця. Уміння правильно управляти прибутком дозволить випереджати конкурентів і справлятися з кризовими ситуаціями. Зберігаючи і примножуючи прибуток, ви зможете насолоджуватися своєю діяльністю ...

Одним з основних показників економікивиробництва є собівартість продукції. Розуміння того, з яких складових частин складається собівартість, необхідно для аналізу і планування діяльності будь-якого виробничого підприємства.

Підприємницька діяльність фізичної особипередбачає під собою взаємодію з різними організаціями і фізичними особами. Така взаємодія може бути виражена у формі укладення договорів на надання послуг або ...

Змінними визнаються витрати, які безпосередньозалежать від обсягів розраховується виробництва. Змінні витрати будуть залежати і від вартості сировини, матеріалів, і від вартості електричної енергії, і від кількості ...

Постійними визнаються витрати, величина ікількість яких не змінюється за мінімальний проміжок часу і незалежно від обсягу реалізованої продукції. До таких витрат відносять зарплату управлінського персоналу, ...

Підприємці та підприємства, які застосовуютьспрощену систему оподаткування, повинні щорічно подавати відомості про середньооблікової чисельності працівників, декларацію по єдиному податку в зв'язку із застосуванням ССО і завіряти книгу ...

Сегментація ринку і визначення цільових сегментів- одна з ключових завдань маркетингу. Це дозволяє сконцентрувати зусилля компанії на стратегічно важливому напрямку бізнесу і підвищити ефективність маркетингової політики.

1 2 ... 5