Home / Юриспруденція / Цивільне право / В який момент договір вважається розірваним

В який момент договір вважається розірваним

Договір вважається розірваним з моменту, якиййого сторони визначають в самому договорі, в угоді про розірвання договору. У разі розірвання договору за рішенням суду днем ​​припинення зобов'язань вважається дата вступу судового акту в законну силу.


В який момент договір вважається розірваним

Інструкція

1

Договір слід вважати розірваним з дати,яку сторони самостійно вказують в угоді про його розірвання. За угодою сторін договір дозволяється розірвати в будь-який час, підстава припинення відносин в такому випадку визначального значення не має. Причиною виступу кого-небудь з контрагентів з пропозицією про розірвання договору часто виступає істотне порушення його умов, серйозна зміна обставин, при яких він полягав, інші чинники.

2

При наявності в договорі умови про можливістьодносторонньої відмови від виконання зобов'язань з боку одного з контрагентів договір вважається розірваним в момент, визначений цією умовою. Зазвичай цей момент пов'язаний з напрямком повідомлення однією стороною договору на адресу іншої сторони. У зазначеному повідомленні повідомляється про намір відмовитися від виконання зобов'язань за договором в односторонньому порядку відповідно до визначеного умовою цієї угоди.

3

При розірванні договору в судовому порядкумоментом припинення зобов'язань вважається вступ судового акта, яким розірвано договір, в законну силу. Судові рішення вступають в силу після закінчення одномісячного періоду від дати їх прийняття в повному обсязі, якщо будь-якою стороною не заявлена ​​апеляційна скарга. Якщо зазначена скарга все ж подається, то моментом вступу в силу судового акта вважається день винесення рішення апеляційною інстанцією (якщо ця інстанція залишила в силі рішення про розірвання договору).

4

Наявність додаткових обов'язків, покладенихна сторони договору при його розірванні, зазвичай не впливає на момент такого розірвання. Так, при односторонню відмову від договору контрагента, який виступив з такою ініціативою, часто зобов'язують відшкодувати другій стороні збитки, завдані даними відмовою. При несвоєчасному виконанні зазначеного обов'язку договір все одно вважатиметься розірваним, проте інша його сторона отримає право в судовому порядку вимагати від зобов'язаного особи сплати грошових коштів або надання певного майна.

5

Угода про розірвання договору між сторонамиможе реалізовуватися за допомогою обміну документами. У цьому випадку договір розривається з моменту, визначеного в реченні контрагента, який виступив з ініціативою про припинення взаємин. Обов'язковою умовою при цьому є отримання відповідного листа від іншої сторони договору з чітко вираженої згоди на його розірвання в запропонований термін.

В який момент договір вважається розірваним was last modified: Червень 29th 2017 by fuucouwh
It is main inner container footer text