Home / Відпочинок і свята / інше / Як оскаржити протокол

Як оскаржити протокол

/
106 Views

Як оскаржити протокол</a>

Беручи участь в судовому засіданні, крім супротивної сторони і судді ви побачите ще як мінімум одну людину, який весь час щось записує.

Це секретар судового засідання, а його робота полягає в судовому засіданні (ПСЗ).

Інструкція

  1

Через незнання учасники судового процесу надаютьмало значення цього процесуального документа і можна з упевненістю сказати, що 80-90% з них в очі його не бачили. Безумовно, така зневага ознайомленням з ПСЗ - наслідок юридичної неграмотності. Будучи залученим в судовий процес, потрібно знати і пам'ятати про те, що ПСЗ - найважливіший документ, в якому, крім усього іншого, вказуються заяви, клопотання і пояснення осіб, які беруть участь у справі і їх представників. А кожне записане за вами слово, як кажуть американські поліцейські, «може бути використано проти вас у суді». Причому як в поточному суді, так і в можливих в майбутньому.

  2

Відповідно до процесуальногозаконодавством, ПСЗ розглядається судом як письмовий доказ. Тепер уявіть собі, наприклад, ситуацію, що ви здаєте приналежну вам квартиру, але в податковий орган про це не повідомляєте і податків не платите. І ось в ході якогось судового засідання ви «проговорюються», і відомості про те, кому, коли і за скільки ви здаєте квартиру фіксуються в ПСП. Як ви думаєте, чи може такий ПСЗ використовуватися як доказ проти вас вже по справі про податкове правопорушення? Правильно, може.

  3

Добре, коли в ПСЗ все записано правильно іточно, але секретар судового засідання теж людина і ніщо людське йому не чуже, в тому числі і ризик помилитися. Щоб встигнути записати все, що відбувається в судовому засіданні секретар практично завжди змушений спрощувати формулювання, «викидати» з промови учасників процесу частина слів. В результаті виходить, що в ПСЗ фіксується не пряма мова учасника процесу, а щось дуже близьке до неї. Буває, що і сенс висловлювань від цього спотворюється. Дуже часто в цьому винні самі учасники процесу, коли вони говорять занадто швидко для того, щоб за ними можна було встигнути записати все, або невиразно висловлюють свої думки. Звичайно, цивільне процесуальне законодавство допускає використання судом коштів аудіозаписи та інших технічних засобів для забезпечення повноти складання ПСЗ, але на практиці, особливо в провінції, вони використовуються вкрай рідко.

  4

Так що ж робити, якщо ви при ознайомленні з ПСЗ виявили в ньому помилку?
Стаття 231 Цивільного процесуального кодексуРФ встановлює, що особи, які беруть участь у справі, і їхні представники вправі протягом 5 днів з дня підписання ПСЗ подати в письмовій формі зауваження на ПСЗ із зазначенням на допущені в ньому неточності або його неповноту. Зауваження на ПСЗ розглядає підписав його суддя - головуючий у судовому засіданні. У разі згоди із зауваженнями суддя засвідчує їх правильність, а при незгоді з ними виносить мотивовану ухвалу про їх повне або часткове відхилення. І в тому, і в іншому випадку зауваження долучаються до справи.

  5

В арбітражних судах ситуація дещо інша. Відповідно до статті 155 Господарського процесуального кодексу України, ведення аудіозапису під час судового засідання обов'язково. Протоколювання з використанням засобів аудіозаписи ведеться безперервно. Також складається і письмовий ПСЗ. Особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з аудіозаписом судового засідання і ПСЗ і представляти зауваження щодо повноти та правильності їх складання в триденний термін після підписання ПСЗ. До зауважень можуть бути додані матеріальні носії проведеної особою, які беруть участь у справі, аудіо- чи відеозапису судового засідання. Про прийняття або про відхилення зауважень на ПСЗ арбітражний суд виносить ухвалу. Зауваження на ПСЗ і визначення суду долучаються до ПСЗ.

  6

Що стосується ведення ПСЗ при розгляді в судікримінальної справи, то тут особливість полягає в тому, що ПСЗ в ході судового засідання може виготовлятися по частинах, які, як і ПСЗ в цілому, підписуються головуючим суддею і секретарем судового засідання. За клопотанням сторін їм може бути надана можливість ознайомитися з частинами протоколу у міру їх виготовлення. Протягом 3 діб з дня ознайомлення з ПСЗ, сторони можуть подати на нього зауваження. Такі зауваження розглядаються головуючим суддею негайно. У необхідних випадках головуючий вправі викликати осіб, які подали зауваження, для уточнення змісту зауважень. За результатами розгляду зауважень головуючий суддя виносить постанову про посвідчення їх правильності або про їх відхилення. Зауваження на ПСЗ і постанову головуючого долучаються до протоколу судового засідання.
Як видно, і в цивільному, і в арбітражному, і вкримінальному процесі зауваження на ПСЗ, принесені учасником процесу, залишаються в матеріалах справи, тому навіть при відхиленні зауважень суддею у вас буде хороший аргумент в свою користь.

Як оскаржити протокол was last modified: Травень 21st 2017 by gubzuucz
It is main inner container footer text